Zgłoś szkodę - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
WYBIERZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
DO KTÓREGO CHCESZ ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE
WARTA Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego - to najszybszy proces.
Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.
Skrytka pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Pomocy Medycznej Assistance


W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym WARTA:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłała Ci WARTA po zgłoszeniu roszczenia.


Możesz też skorzystać z formularza on-line, aby dosłać dokumenty do roszczenia.
Pamiętaj: Kontaktując się z WARTA, zawsze podawaj numer roszczenia w temacie wiadomości.

Możesz skontaktować się również telefonicznie:
Zadzwoń do WARTA:
502 308 308 lub zapytaj o status swojej szkody za pomocą poniższego formularza.
tel. (+48) 502 308 308
GENERALI Życie
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line - najszybszy proces zgłoszenia roszczenia


Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
W przypadku poniższych ryzyk z polisy ubezpieczenia zgłaszanych za pośrednictwem formularza on-line, możesz liczyć, że zostaną rozpatrzone w ciągu 48h.
- zgonu Rodzica
- zgonu Teścia
- urodzenia Dziecka
- urodzenia Dziecka Martwego
Uprzejmie informujemy, że roszczenia trybie 48 godzin rozpatrywane są w dniach: od poniedziałku do piątku, do godziny 12:00, pod warunkiem przesłania kompletnej dokumentacji.

Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kopię dowodu osobistego, kartę leczenia szpitalnego, akt urodzenia dziecka. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Generali Życie T.U. S.A.
Departament Obsługi Ubezpieczeń Grupowych
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Jeżeli Twoja polisa zawiera opcję Pomocy Medycznej AssistanceW przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej
w kraju, zarówno Ubezpieczony, Współubezpieczony lub inna osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali:
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało do Ciebie GENERALI po zgłoszeniu roszczenia.Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do GENERALI:
tel. 913 913 913.
tel. (+48) 22 543 88 08
GENERALI NNW SZKOLNE
Roszczenie możesz zgłosić kontaktując się z infolinią GENERALI.

Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem np. kartę leczenia szpitalnego. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Generali T.U. S.A.
Departament Obsługi Ubezpieczeń NNW
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora znajdziesz w dokumentach, które wysłało do Ciebie GENERALI po zgłoszeniu roszczenia.Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do GENERALI:
913 913 913 lub zamów bezpłatną rozmowę.
tel. 913 913 913

AXA BEST DOCTORS
Skontaktuj się jak najszybciej z TU AXA
pod numerem telefonu (22) 555 00 00

Druga Opinia medyczna - w przypadku zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego lub choroby będącej przyczyną przeprowadzenia jednego z zabiegów lub operacji z zakresu poważnego stanu chorobowego, ubezpieczony, powinien skontaktować się z AXA oraz podać następujące informacje:
a) imię i nazwisko Ubezpieczonego,
b) PESEL Ubezpieczonego,
c) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
d) datę zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego lub choroby będącej przyczyną przeprowadzenia jednego z zabiegów lub operacji
z zakresu poważnego stanu chorobowego oraz rodzaju poważnego stanu chorobowego.
Best Doctors skontaktuje się z Ubezpieczonym i poinformuje o dalszych krokach.

Opieka Medyczna za granicą - jeśli Druga Opinia Medyczna potwierdzi diagnozę i leczenie będzie uzasadnione, Ubezpieczony razem z Best Doctors wybierze Placówkę medyczną, najodpowiedniejszą do leczenia poważnego stanu zachorowania. Wszelkie koszty organizacji, zakwaterowania i leczenia pokrywa Best Doctors, na wniosek
ubezpieczonego.

Opieka Ambulatoryjna w RP - jeśli ubezpieczony podda się procesowi leczenia za granicą, po powrocie do kraju, uzyskuje dostęp do świadczeń ambulatoryjnych. W celu realizacji świadczenia, ubezpieczony powinien zgłosić się w uzgodnionym czasie do placówki medycznej. AXA pokryje poniesione koszty świadczeń ambulatoryjnych do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU AXA po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie.
Zadzwoń do AXA:
(22) 555 00 00 lub zamów rozmowę.
AXA MEDI
W celu uzyskania świadczenia należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Operacyjnym AXA, pod numerem telefonu
+48 22 575 91 32, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Podczas zgłoszenia należy podać następujące informacje:
1) imię, nazwisko Ubezpieczonego
2) PESEL Ubezpieczonego
3) adres zamieszkania
4) data zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego
5) telefon kontaktowy
6) krótki opis zaistniałego zdarzenia.
W celu realizacji pierwszego świadczenia z zakresu pomocy medycznej
i pomocy opiekuńczej


Osoba ubezpieczona zobowiązana jest do uzupełnienia WNIOSKU oraz dołączenia kopii:
1) skierowania/zalecenia lekarza prowadzącego do przeprowadzenia konsultacji, badań lub dodatkowych świadczeń;
2) dotychczas zgromadzonej dokumentacji medycznej, z której wyraźnie wynika, że powstałe obrażenia ciała są następstwem nieszczęśliwego wypadku, wraz
z dotychczas zgromadzonymi wynikami badań.

Powyżej wymienione dokumenty należy przesłać do Centrum Operacyjnego AXA pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we WNIOSKU.

Adres korespondencyjny:
Inter Partner Assistance Polska SA, ul. Chłodna , 00-867 Warszawa.

Adres email: mediplan_zdrowie@axa-assistance.pl


Wydanie decyzji


W oparciu o przekazane dokumenty, lekarz Centrum Operacyjnego AXA w terminie 3 dni roboczych, podejmie decyzje, czy spełnione zostały medyczne przesłanki do udzielenia wnioskowanego świadczenia.

Konsultacje u lekarzy specjalistów realizowane są w ciągu 5 dni roboczych.

Świadczenia medyczne realizowane są w placówkach medycznych należących do sieci Partnera Medycznego AXA.
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA
Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU AXA po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie lub za pomocą formularza zapytać o status szkody.
Zadzwoń do AXA:
(22) 575 91 32
AXA JUNIOR
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line - najszybszy proces zgłoszenia roszczenia


Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA
Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU AXA po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie lub za pomocą formularza zapytać o status szkody.
Zadzwoń do AXA:
(22) 575 91 32
CONCORDIA NNW
Roszczenie należy zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną
lub w wiadomości email.


Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem.
Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

Concordia Polska T.U. S.A.
Biuro Likwidacji Szkód
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

lub za pomocą wiadomości email:
szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA

Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU CONCORDIA po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie i otrzymać informacje o statusie szkody.
Zadzwoń do CONCORDIA:
(61) 858 48 08
WIENER NNW
Roszczenie możesz zgłosić wypełniając formularz on-line na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego - to najszybszy proces.
Wszystkie rodzaje zdarzeń możesz zgłosić przez internet, bez konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną.
Roszczenie możesz również zgłosić pobierając formularz
i wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną - najmniej efektywny proces ze względu na długi czas oczekiwania na dokumentację

Formularz należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć wymagane dodatkowe dokumenty związane ze zdarzeniem. Następnie komplet dokumentów należy wysłać na adres:

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszaw
KONTAKT W SPRAWIE ROSZCZENIA
Dane kontaktowe do likwidatora
- osobę prowadzącą Twoje zgłoszenie, znajdziesz
w dokumentach, które wysłało do Ciebie TU WIENER po zgłoszeniu roszczenia.

Możesz skontaktować się również telefonicznie lub za pomocą formularza zapytać o status szkody.
Zadzwoń do WIENER:
(22) 469 69 69
Wróć do spisu treści