VIP (nieaktywne) - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 95 ZŁ
Ubezpieczenie na życie GENERALI
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 55 rok życia

bezterminowa ochrona (dopóki trwa umowa generalna)

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)

możliwość wprowadzenia cesji na bank
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 67 rok życia
(dla wariantu ze składką 267 zł wiek wstępu do 55 r.ż.)

ochrona trwa do ukończenia 67 roku życia
(możliwość skorzystania z ofert kontynuacji w ramach SWRN)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej
w wariancie ze składką 95 zł
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w GENERALI i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie WARTA ze składką 267 zł i GENERALI ze składką 167 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 650.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 700.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego skumulowana kwota wynosić będzie 2.100.000 zł
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Składka miesięczna:95 zł
167 zł
170 zł267 zł

Szczegóły:

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO


1.
Zgon:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN
a)w wyniku NW komunikacyjnym
600 000
600 000
1 250 0001 500 000
b)w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
300 000
350 000
750 0001 000 000
c)w wyniku zawału / udaru
150 000
200 000
250 000500 000
d)wskutek choroby / naturalny
150 000
150 000
250 000500 000
e)
dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka
-
25 000
--
2.
Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
-
100 000
-
-
3.Trwały uszczerbek w wyniku:a)
NW - za 100 %
100 000
100 000
150 000
150 000

NW - za 1%
1 000
1 000
1 500
1 500
b)
zawału / udaru - za 100%
100 000
120 000
150 000
150 000

zawału / udaru - za 1%
1 000
1 200
1 500
1 500
4.
Poważne zachorowanie
11 000
10 000
22 000
44 jednostki
chorobowe

30 000
5.
Operacje chirurgiczne - suma ubezp.
-
5 000
10 000
10 000
6.
Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego
-
5 000
-
-
7.
Pobyt w szpitalu:
a)
w wyniku wypadku w środku lokomocji
200 za dzień
250 za dzień
200 za dzień
400 za dzień
b)
w wyniku NW
200 za dzień
120 za dzień
200 za dzień
400 za dzień
c)
wskutek zawału serca lub udaru mózgu
100 za dzień
220 za dzień
100 za dzień
200 za dzień
d)w wyniku choroby
100 za dzień
120 za dzień
100 za dzień200 za dzień
e)na OIOM
1 000 jednorazowo
200 za dzień
1 000 jednorazowo1 000 jednorazowo
8.
Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW
-
10 000
--
9.
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW
-
10 000
--
10.
Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW
-
5 000
--

TAP

Telefoniczna i mailowa pomoc prawnaTakTakTak

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

Pakiet assistance medyczny
TakTakTak


Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
GENERALI
WARTA
WARTA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:67 r.ż. / 67 r.ż.
55 r.ż / bo*
67 r.ż. / 67 r.ż.55 r.ż. / 67 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:Tak
Tak
TakTak

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:Nie
Tak
NieNie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:Tak
Tak,
również z IK
NieNie

Składka miesięczna:95 zł
167 zł
170 zł267 zł*bo - dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy SWRN a TU GENERALI
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 95 zł
GENERALI
składka 167 zł
WARTA
składka 170 zł
WARTA
składka 267 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po 65 rż:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
GENERALI
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczneBrak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
GENERALI
3 miesiące:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • zabiegi specjalistyczne
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczne


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści